22. ročník Ekologické olympiády zná své vítěze

Od 1. do 4. června proběhlo Národní kolo 22. ročníku soutěže Ekologická olympiáda. 18. družstev z celé ČR dorazilo do Vrchlabí přijmout výzvu obtížných úkolů připravených organizačním týmem z Krkonošského národního parku.

Vítězem Národního kola se stal tým Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína z Hradce Králové, následovaný na druhém místě týmem z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích a na místě třetím tým Gymnázia Jiřího Wolkera z Prostějova.

Děkujeme všem účastníkům. Byli jste skvělí.

Podzimní krajská kola jsou za námi

Od září do listopadu proběhlo osm podzimních krajských kolo. Máme tedy za sebou kolo v kraji Královéhradeckém, Středočeském, Zlínském, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, na Vysočině a v Praze. Už nyní se ale chystá národní kolo, které proběhne na začátku června v Krkonoších.

Startuje 22. ročník Ekologické olympiády

Začíná již 22. ročník Ekologické olympiády, tradiční přírodovědné soutěže ČSOP pro středoškoláky. Tématem jsou tentokrát Biokoridory a biobariéry.

Na podzim a na jaře postupně proběhnou krajská kola (s velkou pravděpodobností ve všech čtrnácti krajích ČR) a v červnu se ti nejlepší setkají na kole národním.

Přejeme hodně štěstí všem účastníkům.

V národním kole Ekologické olympiády zvítězil tým Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína

 nk-eo-2016-ilust5V neděli 5. 6. skončilo v Jizerských horách čtyřdenní národní kolo Ekologické olympiády, kterým byl završen 21. ročník soutěže. Hostil ho Liberecký kraj v nejvýše položeném sídle Jizerských hor, osadě Jizerka. Zúčastnilo se ho 39 studentů středních škol z celé ČR, kteří soutěžili ve 13 tříčlenných týmech. Kromě teoretických testů plnili především praktický terénní úkol, jehož řešení pak obhajovali před odbornou porotou. Přesvědčivě zvítězil tým Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína z Hradce Králové ve složení Jan Pražák, Vít Bureš a Štěpán Jaroš. Na druhém místě se umístil tým Gymnázia Česká Lípa, reprezentující Liberecký kraj, následoval tým Gymnázia Chotěboř z Vysočiny. Generálním partnerem Ekologické olympiády je společnost NET4GAS, s. r. o. Soutěž podporují také Lesy České republiky, s. p. Národní kolo podpořil Liberecký kraj a Agentura ochrany přírody ČR.

Finálové národní kolo 21. ročníku Ekologické olympiády se odehrávalo ve vesnické památkové rezervaci Jizerka a v jejím blízkém okolí, které je velmi cenné i přírodovědně. Současně se jedná o jednu z turisticky nejexponovanějších lokalit CHKO Jizerské hory, na kterou ročně zavítá přes 100 000 návštěvníků. Právě tento reálný rozpor byl základem praktického soutěžního úkolu pro týmy středoškoláků, které přímo v lokalitě prováděly průzkum, a posuzovaly možný vliv plánovaných záměrů na další stav této lokality. Těmi byly zkapacitnění místního parkoviště, vybudování retenční nádrže nebo rozhledny na vrcholu čedičové hory Bukovec. Jejich výkony posuzovala porota složená z odborníků z Agentury ochrany přírody ČR, Lesů ČR a odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Předseda poroty Ing. Michal Skalka ze Správy Krkonošského národního parku při zhodnocení obhajob prací vyzdvihl nasazení a zdravý zájem všech týmů o problematiku, u mnohých pak nápady i způsob pojetí či uvažování o zadaném úkolu. „Není důležité, na kterém místě v národním kole skončíte, ale co si z něj odnesete ze zkušeností při plnění jeho úkolů“, uzavřel M. Skalka.

V doprovodném programu si studenti našli čas na astronomickou přenášku prof. RNDr. Jana Palouše, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR, která díky umístění národního kola proběhla právě v unikátní Jizerské oblasti tmavé oblohy, nebo třeba na jizerský country bál. Nakonec bylo unikátní i počasí během národního kola, protože soutěžící si vybrali několik z mála dnů v roce, kdy na Jizerce neprší.

Pořadatelem národního kola byla společně se SMOP ČSOP 36/02 základní organizace ČSOP při SCHKO Jizerské hory, se kterou na zajištění kola spolupracovali pořadatelé a odborníci z řady regionálních institucí a organizací.

nk-eo-2016-ilust2 nk-eo-2016-ilust4nk-eo-2016-ilust3nk-eo-2016-ilust1