O soutěži

Středoškoláci určují druhy rostlin.

Poznávačka přírodnin – určování druhů. KK Středočeského kraje 2010, Vlašim. Foto: archiv ZO ČSOP Vlašim.

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem  je  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Česká zemědělská univerzita, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové ad.)

Celostátním koordinátorem a pořadatelem národního kola Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP, se kterými spolupracuje řada dalších subjektů (ekocentra, odbory ŽP, ZOO, muzea apod.) Některá krajská kola pořádají spřízněné organizace mimo ČSOP. Místní kola pořádají převážně školy. Na podoře a odborné spolupráci se významně podílí státní podnik Lesy ČR.

Přečtěte si, jaké jsou hlavní cíle soutěže.