Na národním kole Ekologické olympiády se téměř nespalo

tři členky týmu

Vítězný tým při přípravě na prezentaci svého výzkumu

(Praha 17. 6. 2013) V neděli 16. 6. skončilo národní kolo 18. ročníku Ekologické olympiády. Proběhlo ve středisku Chaloupky v Kněžicích na Vysočině a zúčastnilo se ho 35 středoškoláků z celé České republiky. Soutěžící reprezentovali celkem 12 škol z 10 krajů. Vítězství vybojoval tým Slovanského Gymnázia Olomouc ve složení Šárka Sperottová, Kamila Minaříková a Kateřina Ševčíková. Výsledky na prvních místech však byly velmi vyrovnané. Jen s malou bodovou ztrátou skončili na druhém místě soutěžící z Gymnázia Botičská z Prahy a na třetím místě soutěžní tým z Gymnázia Z. Wintera z Rakovníka.

hmatáni

Určování přírodnin po hmatu

Celý příspěvek

Známe všechny týmy, které letos postupují do národního kola

Poslední krajské kolo letošního ročníku Ekologické olympiády je za námi a my známe všechny soutěžní týmy, které si vybojovaly právo postoupit do národního kola 14.–16. 6. 2013 na Chaloupkách v Kněžicích. Z jednotlivých krajů jsou to týmy těchto škol:

 • Jihočeský: Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice
 • Královéhradecký: Biskupské gymnázium B. Balbína, Hradec Králové
 • Liberecký: Gymnázium Česká Lípa
 • Olomoucký: Slovanské gymnázium Olomouc
 • Pardubický: Gymnázium Lanškroun
 • Plzeňský: Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice
 • Praha: Gymnázium Botičská, Praha
 • Středočeský: Gymnázium Zikmunda Wintera, Rakovník
 • Ústecký: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny
 • Vysočina: Gymnázium Chotěboř
 • Zlínský: Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem st. jaz. zkoušky, Vsetín Celý příspěvek

Jak dostat děti do přírody – tisková zpráva

Existuje řada odborných soutěží pro děti a mládež, z velké části je však takové soutěžení příliš „akademické“. Účastníci se sejdou v uzavřené místnosti, kde stráví celý čas plněním úkolů nebo vypracováním testů. Nakonec je tam čeká i samotné vyhlášení výsledků.

Jinak je tomu v případě tradičních přírodovědných soutěží Českého svazu ochránců přírody Zlatý listEkologická olympiáda. Jejich smyslem je naopak vylákat soutěžící děti a mládež ven do přírody a inspirovat je k různým aktivitám přímo v terénu. Ve vlastní soutěži je pak důraz kladen na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a rozvoj týmové spolupráce. Ve finále čeká ty nejlepší opět soustředění s odborníky přímo v přírodě, terénní úkoly, terénní soutěžní stezka.

Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto jsme se letos rozhodli Celý příspěvek

Oprava pořadatele Ekologické olympiády ve Věstníku MŠMT

Upozorňujeme na opravu publikovanou na straně 53 ve Věstníku MŠMT 2/2013, která uvádí na pravou míru chybnou informaci o pořadateli Ekologické olympiády v přehledu soutěží ve školním roce 2012/13 spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z Věstníku 8/2012.

Pořadatelem soutěže Ekologická olympiáda je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (IČ: 227 43 731), nikoliv organizace Mladí ochránci přírody (IČ: 228 75 352).