V národním kole Ekologické olympiády zvítězil tým Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína

 nk-eo-2016-ilust5V neděli 5. 6. skončilo v Jizerských horách čtyřdenní národní kolo Ekologické olympiády, kterým byl završen 21. ročník soutěže. Hostil ho Liberecký kraj v nejvýše položeném sídle Jizerských hor, osadě Jizerka. Zúčastnilo se ho 39 studentů středních škol z celé ČR, kteří soutěžili ve 13 tříčlenných týmech. Kromě teoretických testů plnili především praktický terénní úkol, jehož řešení pak obhajovali před odbornou porotou. Přesvědčivě zvítězil tým Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína z Hradce Králové ve složení Jan Pražák, Vít Bureš a Štěpán Jaroš. Na druhém místě se umístil tým Gymnázia Česká Lípa, reprezentující Liberecký kraj, následoval tým Gymnázia Chotěboř z Vysočiny. Generálním partnerem Ekologické olympiády je společnost NET4GAS, s. r. o. Soutěž podporují také Lesy České republiky, s. p. Národní kolo podpořil Liberecký kraj a Agentura ochrany přírody ČR.

Finálové národní kolo 21. ročníku Ekologické olympiády se odehrávalo ve vesnické památkové rezervaci Jizerka a v jejím blízkém okolí, které je velmi cenné i přírodovědně. Současně se jedná o jednu z turisticky nejexponovanějších lokalit CHKO Jizerské hory, na kterou ročně zavítá přes 100 000 návštěvníků. Právě tento reálný rozpor byl základem praktického soutěžního úkolu pro týmy středoškoláků, které přímo v lokalitě prováděly průzkum, a posuzovaly možný vliv plánovaných záměrů na další stav této lokality. Těmi byly zkapacitnění místního parkoviště, vybudování retenční nádrže nebo rozhledny na vrcholu čedičové hory Bukovec. Jejich výkony posuzovala porota složená z odborníků z Agentury ochrany přírody ČR, Lesů ČR a odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Předseda poroty Ing. Michal Skalka ze Správy Krkonošského národního parku při zhodnocení obhajob prací vyzdvihl nasazení a zdravý zájem všech týmů o problematiku, u mnohých pak nápady i způsob pojetí či uvažování o zadaném úkolu. „Není důležité, na kterém místě v národním kole skončíte, ale co si z něj odnesete ze zkušeností při plnění jeho úkolů“, uzavřel M. Skalka.

V doprovodném programu si studenti našli čas na astronomickou přenášku prof. RNDr. Jana Palouše, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR, která díky umístění národního kola proběhla právě v unikátní Jizerské oblasti tmavé oblohy, nebo třeba na jizerský country bál. Nakonec bylo unikátní i počasí během národního kola, protože soutěžící si vybrali několik z mála dnů v roce, kdy na Jizerce neprší.

Pořadatelem národního kola byla společně se SMOP ČSOP 36/02 základní organizace ČSOP při SCHKO Jizerské hory, se kterou na zajištění kola spolupracovali pořadatelé a odborníci z řady regionálních institucí a organizací.

nk-eo-2016-ilust2 nk-eo-2016-ilust4nk-eo-2016-ilust3nk-eo-2016-ilust1

Biokoridory a biobariéry – volná místa na letní škole

Letní škola k tématu 22. ročníku Ekologické olympiády má ještě volná místa. Z toho důvodu byl prodloužen termín pro přihlašování do 30. 6. 2016, nebo do naplnění kapacity. Letní škola proběhne 15.–19. 8. 2016 v SEV Chaloupky Kněžice (okr. Jihlava), Kněžice 109.
Přihláška: www.chaloupky.cz/prihlaska-knezice
cena: 2500 Kč (ubytování, strava, lektoři), pro členy ČSOP 2000 Kč.

Více informací v letáčku ke stažení.

kontakt:
Martin kříž
martin.kriz@chaloupky.cz
tel.: 775 740 221

Kdo postupuje do národního kola 21. ročníku EO

Do národního kola 21. ročníku Ekologické olympiády 2.–5. 6. 2016 v Jizerských horách postupují tyto týmy (řazeno abecedně podle krajů).

Jihočeský: Gymnázium Jírovcova, České Budějovice a Hirundo, ZO ČSOP Šípek
Jihomoravský: Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav
Královéhradecký: Biskupské gymnázium B. Balbína, Hradec Králové
Liberecký: Gymnázium Česká Lípa
Moravskoslezský: Gymnázium Havířov – Podlesí
Olomoucký: Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
Pardubický: Gymnázium Žamberk
Plzeňský: CSOŠ Spálené Poříčí
Praha: Gymnázium Budějovická, Praha 4
Středočeský: Gymnázium Mnichovo Hradiště
Ústecký: Gymnázium Roudnice nad Labem
Vysočina: Gymnázium Chotěboř
Zlínský: Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín
(V Karlovarském kraji kolo neproběhlo.)

Všechny týmy byly obeslány informacemi na kontaktní e-maily vedoucích (pedagogů) poskytnuté krajským koordinátorům. V případě, že v e-mailové schránce dosud nemáte žádné informace, kontaktujte prosím SMOP ČSOP.

Letní škola – biokoridory a bariéry

Letos o prázdninách pro vás (studenty) připravujeme první ročník tématického soustředění. To je určené jak pro soutěžící v EO, tak pro všechny středoškoláky se zájmem o přírodu a její ochranu. Tématem budou biokoridory a bariéry, stejně jako téma ekologické olympiády v roce 2016/17.

V rámci soustředění se naučíme rozpoznávat zdravou strukturu krajiny, chápat souvislosti v ekosystémech, potřebu migrace a propojení jednotlivých ekosystémů. Nebudou chybět odborné přednášky na téma doprava versus migrace, budeme se ale bavit i o dalších bariérách v krajině. Budeme se zabývat badatelským pojetím výzkumu, mapováním a využitím GPS, účastníci se zapojí do výroby simulační hry na téma biokoridory a bariéry, budou se ale i učit správné prezentaci a rétorice. Nebudou chybět týmové hry nebo pomoc s managementem ochrany přírody (pravděpodobně budeme ručně sekat PP Urbánkův palouk). Lektorovat budou učitelé z přírodovědně zaměřených fakult z univerzit napříč republikou.

biokoridory-soustredenimísto:
Chaloupky Kněžice (okr. Jihlava), Kněžice 109
termín:
15. – 19. 8. 2016
přihláška:
www.chaloupky.cz/prihlaska-knezice
cena:
2500 Kč (ubytování, strava, lektoři), pro členy ČSOP 2000 Kč (Nejste členem ČSOP? Staňte se jím a získejte kromě levnějšího kurzu i řadu dalších výhod členství celoročně.)

kontakt:
martin.kriz@chaloupky.cz
tel.: 775 740 221
www.chaloupky.cz
Stáhněte si letáček