Partneři

NET4GAS
Generální partner soutěží ČSOP

NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list.

MŠMT
Spoluvyhlašovatel a partner EO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo. MŠMT udělilo záštitu národnímu kolu 20. ročníku EO.

Lesy ČR
Partner Ekologické olympiády

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998 a dlouhodobě podporují i Ekologickou olympiádu.