Co je Ekologická olympiáda (EO)

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemná spolupráce členů týmu.
EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.
EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponor do tématu, setkání s odborníky.
Co na EO nejvíce oceňují účastníci?
Charakter a atmosféra dávají příležitost k setkávání, seznámení s ostatními týmy, výměně zkušeností a k navázání přátelství.
Co na EO nejvíce oceňují pedagogové?
Propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu, týmové spolupráce a prezentace výsledků studenty.
CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnut jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Aktuální ročník

Ve školním roce 2021/2022 probíhá 27. ročník Ekologické olympiády

Tématem 27. ročníku je Obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.) (studijní materiály)

Propozice 27. ročníku ve školním roce 2021/2022

Více o soutěži Výsledky

 

Tisková zpráva (1. 9. 2021) Zahájení ročníku

 

 

Národní kolo skončilo

Národní kolo proběhlo výhradně distanční formou za spolupráce Správy KRNAP.

Vítězem letošního 26. ročníku se stal tým Gymnázia Šumperk z Olomouckého kraje ve složení Filip a Vojtěch Vyskočilovi spolu s Ondřejem Hrubým. Druhé místo obsadil tým z Jihočeského kraje z Gymnázia Jírovcova České Budějovice a třetí síto vybojoval tým Gymnázia Budějovická reprezentující Kraj Hlavní město Praha

Výsledková listina

O vítěze krajských kol mají zájem vysoké školy

Úspěšní soutěžící EO mají výhodu při přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, Mendlově univerzitě v Brně, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Hradec Králové a dalších vysokých školách.

Novinky
Přípravný seminář 2021
Přípravný seminář 2021
24.8.2021

Již podruhé jsme ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK připravili sérii přípravných online seminářů na téma letošního ročníku – Obnova krajiny.