Co je Ekologická olympiáda (EO)

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemné spolupráce členů týmu.
EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.
EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponor do tématu, setkání s odborníky.
Co na EO nejvíce oceňují účastníci?
Charakter a atmosféra dávají příležitost k setkávání, seznámení s ostatními týmy, výměně zkušeností a k přátelství.
Co na EO nejvíce oceňují
Propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu, týmové spolupráce a prezentace výsledků studenty.
CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnut jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Aktuální ročník

Ve školním roce 2020/2021 probíhá 26. ročník Ekologické olympiády

Tématem 26. ročníku je Sucho a klimatické změny (studijní materiály)

Propozice 26. ročníku ve školním roce 2020/2021

Více o soutěži Výsledky

 

Téma následujícího 26. ročníku: Sucho a klimatické změny

Tisková zpráva (1. 9. 2020) Zahájení ročníku

MŠMT prozatím nevyhlásilo dotační titul v němž bychom mohli žádat o finanční podporu národního kola. Krajských kol se to netýká a tedy proběhnou (za dodržení v tu dobu platných hygienických nařízení).

 

O vítěze krajských kol mají zájem vysoké školy

Úspěšní soutěžící EO mají výhodu při přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, Mendlově univerzitě v Brně, Univerzitě Hradec Králové a dalších vysokých školách.

Novinky
Přípravný seminář
Přípravný seminář
4.2.2021

Přípravný seminář 26. ročníku Ekologické olympiády, který bude vycházet každý týden v úterý od 9. 2. do 16. 3. 2021