Co je Ekologická olympiáda (EO)

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemná spolupráce členů týmu.
EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.
EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponor do tématu, setkání s odborníky.
Co na EO nejvíce oceňují účastníci?
Charakter a atmosféra dávají příležitost k setkávání, seznámení s ostatními týmy, výměně zkušeností a k navázání přátelství.
Co na EO nejvíce oceňují pedagogové?
Propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu, týmové spolupráce a prezentace výsledků studenty.
CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnut jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Aktuální ročník

Ve školním roce 2020/2021 probíhá 26. ročník Ekologické olympiády

Tématem 26. ročníku je Sucho a klimatické změny (studijní materiály)

Propozice 26. ročníku ve školním roce 2020/2021 (doplněk propozic)

Více o soutěži Výsledky

Tisková zpráva (1. 9. 2020) Zahájení ročníku

MŠMT bohužel v letošním ročníku soutěž finančně nepodporuje, i přes to se uskuteční krajská kola i na ně navazující kolo národní. Kola proběhnou distančně. Termíny jednotlivých kol najdete v sekci Aktuální ročník (rolovací menu vlevo nahoře).

 

Přípravné semináře 26. ročníku EO

Zde sledujte semináře našich předních odborníků k tématu letošní EO

Program:
  • 9. 2. 2021  Klimatická změna: proč a co s tím – prof. Mgr Ing. Jan Frouz, CSc.
  • 16. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu I. – prof. Mgr. Jiří Reif, Ph. D.
  • 23. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu II. – prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
  • 2. 3. 2021  Klimatická změna: biodiverzita v metropoli – Bc. Jan Grünwald
  • 9. 3. 2021  Klimatická změna: život v metropoli I. – RNDr. Naděžda Zíková, Ph. D.

O vítěze krajských kol mají zájem vysoké školy

Úspěšní soutěžící EO mají výhodu při přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, Mendlově univerzitě v Brně, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Hradec Králové a dalších vysokých školách.

Novinky