Národní kolo

24. ročníku proběhne

v obci Češkovice v Jihomoravském kraji, v termínu 18. – 21. 6. 2019

Organizátorem letošního národního kola je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Národní kolo je finálovým vyvrcholením celostátní soutěže, sejdou se v něm nejlepší družstva z jednotlivých krajských kol. Probíhá formou několikadenního soustředění. Letošním tématem je: Management v ochraně přírody.

Informace pro účastníky NK 24. ročníku EO

Soutěžní řád

Fotogalerii z loňského ročníku naleznete zde.