Národní kolo

28. ročníku

aktuální informace:

Národní kolo Ekologické olympiády 28. ročníku ve školním roce 2022/2023 proběhne  8. – 10. června 2023.

Jako přípravu doporučujeme cyklus online přednášek (možno zhlédnout i zpětně).

 

Předchozí ročník

Národní kolo Ekologické olympiády 27. ročníku ve školním roce 2021/2022 na téma Obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.) proběhlo v Letní výukové základně Hradce u Lipí 8. – 11. června 2022.

Účastníci si vyslechli přednášky RNDr. Vojtěcha Koláře, Ph.D., o managementových opatřeních pro vodní živočichy v dříve těžených prostorech a RNDr. Jiřího Řehounka o přírodní obnově těžebních prostorů. Nechyběly zajímavé exkurze po těžbou opuštěných nebo těžených pískovnách (Cepská pískovna, pískovna Cep II, Přírodní památka Pískovna u Dračice, pískovna Cep I).

Odborné znalosti prokázali účastníci během zpracování a obhajoby terénního úkolu, na stezce a v odborném testu.

Fotogalerii z 27. ročníku naleznete zde.

Fotogalerie z 25. ročníku naleznete zde

Fotogalerii z 24. ročníku naleznete zde.