Pro pořadatele

Sekce pro pořadatele krajských kol Ekologické olympiády

Přihláška pořadatele krajského kola (on-line formulář)

Závazná a doporučená obsahová náplň KK EO (PDF)

 

MŠMT prozatím nevyhlásilo dotační titul v němž bychom mohli žádat o finanční podporu národního kola. Krajských kol se to netýká a tedy proběhnou (za dodržení v tu dobu platných hygienických nařízení).