Pro pořadatele

Sekce pro pořadatele krajských kol Ekologické olympiády

Přihláška pořadatele krajského kola (on-line formulář)

Závazná a doporučená obsahová náplň KK EO (PDF)