Přihláška pořadatele krajského kola EO

27. ročník ve školním roce 2021/2022
Téma: Obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.)

  Poznámka k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Kraj

  Máme zájem uspořádat krajské kolo 27. ročníku EO pro kraj (vyberte):

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*

  *

  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web, kde pořadatel zveřejňuje informace o krajském kole

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa, včetně PSČ (pro zasílání materiálů)

  Telefon*

  E-mail*

  Další kontakty (Skype apod.)

  Předpokládané datum a místo uskutečnění KK

  Datum*

  Místo*

  Další informace pro celostátního koordinátora

  Odhadovaný počet soutěžících studentů (pouze číslo, bez mezer, teček apod.)

  Předpokládané celkové výdaje na KK v účetnictví pořadatele (pouze číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Očekáváme podporu z krajského úřadu
  ANONE

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Zaškrtněte, pokud souhlasíte s podmínkami níže.
  Bez souhlasu nelze přihlášku odeslat.

  Prohlašujeme, že krajské kolo proběhne podle celostátních propozic a pravidla krajského kola (soutěžní řád/propozice) budou s nimi v souladu. Respektujeme téma 27. ročníku závazné metodické pokyny pro obsahovou náplň kola. Jakékoliv případné změny uvedených údajů oznámíme SMOP ČSOP co nejdříve.

  Pověření pořádáním krajského kola 27. ročníku proběhne na základě ověření údajů celostátním koordinátorem SMOP ČSOP. V případě nejasností si SMOP ČSOP vyžádá další informace. Pokud projeví zájem více pořadatelů v jednom kraji, rozhodne SMOP ČSOP podle propozic o nejvhodnějším pořadateli.